Seznam pojišťoven, se kterými máme uzavřenu smlouvu:
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Vojenská zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna