Léčebné indikace


Indikace Název indikace
I Nemoci onkologické
I/1 Zhoubné nádory.
II Nemoci oběhového ústrojí
II/1 Symptomatická ischemická choroba srdeční.
II/2 Stav po infarktu myokardu do 12 měs. po IM.
II/3 Hypertenzní nemoc II. až III. st.
II/4 Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém
II b nebo zánětlivém.
II/5 Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách nejdříve
za 3 měs. po odeznění akutního stádia. Chronický lymfatický edém.
II/7 Stavy po revaskularizačních operacích srdce. Stavy po perkutánní
transluminární koronární angioplastice.
II/8 Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním
systému mimo srdce. Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.
VI Nemoci nervové
VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy.
VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem
VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy.
VI/11 Parkinsova nemoc (netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky).
VII Nemoci pohybového ústrojí
VII/1 Revmatoidní artritis I. až IV. st. vč. juvenilní artritis,
soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
VII/2 Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc)
soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
VII/3 Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci
ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní-parainfekční).
Sekundární artris soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
VII/4 Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče. Difuzní onemocnění pojiva,
soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie,
polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
VII/5 Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měs. není efektivní. Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného pracovního předpisu.
VII/6 Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů
(včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého jednostranného přetěžování
jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu).
VII/7 Koxartróza, gonartroza v soustavně ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích, Artropatie.
VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavé ambulantní rehabilitační péči.
VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.
VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.