Hotel MONTI SPA Františkovy Lázně nabízí pro své hosty, ale i pro ambulantní zájemce nitrožilní infúze vitamínu „C“.

Zvláště v dnešní době je důležitá prevence a následná odolnost vůči virovým onemocněním.

Vitamín „C“ má pro člověka zásadní význam. Je to silný antioxidant a je důležitý pro normální průběh biochemických reakcí – podporuje detoxikaci v játrech, tvorbu kolagenu, má antioxidační roli při stresu, podporuje celkovou imunitu hlavně u chřipek, viróz, nachlazení a infekcí obecně.

Vitamín „C“ je účinná prevence zdraví při únavě, stresu, fyzické zátěži. Lidský organismus si jej nedovede vytvořit, je odkázaný na příjem v potravě, což není dostačující.

Infuzní léčba je určena k podpůrné léčbě řady onemocnění – u recidivujících infekcí, u alergie arthritid, aterosklerozy nádorů, u stavu vyčerpanosti a vyhoření, stresu, metabolického syndromu. Přispívá k hojení ran a regeneraci organismu, napomáhá k tvorbě protistresových hormonů a působí preventivně proti virový m a bakteriálním infekcím.

Nedostatek vitaminu C zvyšuje koncentraci škodlivého cholesterolu – LDL, což je rizikové pro cévy a srdce, projevuje se zpomaleným hojením ran, sníženou tolerancí stresu, narušenou funkcí imunity, zvýšenou vnímavostí k bakteriálním a virovým infekcím.

Proč infuze? Při podání vitaminu „C“ ústy, lze docílit jen nízké koncentrace vitaminu „C“, která postačuje jen k zajištění pouze běžných účinků a nikoliv preventivních a léčivých účinků. Pro dosažení léčivých účinků je nutno vytvořit v krvi 15x vyšší koncentraci, což je možné jen při nitrožilním podání.

Aplikace nitrožilní infúze vitaminu „C“ probíhá po dobu ca. 30 minut – při čtení nebo relaxaci. Ihned po podání infuze je možno se vrátit k obvyklé činnosti.
Aplikace probíhá odborným personálem pod lékařským dohledem.
Aplikace – Vitamín „C“ 7,5g – 1x ročně.
Cena: 1.800,- Kč vč. DPH.
Kontakt a objednávky:
Hotel MONTI SPA, Kollárova 170/4, 351 01 Františkovy Lázně, tel.: +420 354 205 500