Seznam pojišťoven, se kterými máme uzavřenu smlouvu:
 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 Vojenská zdravotní pojišťovna
 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 Revírní bratrská pojišťovna
 Oborová zdravotní pojišťovna