Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, podprogram Kreativní vouchery 2021

V roce 2021 obdržena dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu „Reklamní kampaň pro ČR a SRN v době po Covidu“.

Program podpory konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, podprogram Kreativní vouchery 2021
Tento program slouží na podporu firem v oblasti jejich propagace.

Karlovarský kraj